Kamerstuk 35598-8

Amendement van het lid Postma 35598 nr. 8 dat regelt dat ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie recht op kinderopvangtoeslag krijgen

Dossier: Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

Gepubliceerd: 10 november 2020
Indiener(s): Wytske de Pater-Postma (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35598-8.html
ID: 35598-8