Kamerstuk 35598-14

Motie van het lid Nijkerken-de Haan over goede ondersteuning voor ouders bij wie sprake is van een tijdelijke Wlz-indicatie

Dossier: Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

Gepubliceerd: 11 november 2020
Indiener(s): Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35598-14.html
ID: 35598-14

100,0 %
0,0 %

50PLUS

vKA

SGP

FVD

SP

VVD

Krol

CU

PvdA

DENK

GL

PVV

PvdD

CDA

D66

Van Haga


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID NIJKERKEN-DE HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat ouders waarbij een van de partners een tijdelijke Wlz-indicatie heeft, goede ondersteuning verdienen om te kunnen werken;

overwegende dat deze doelgroep geen recht heeft op kinderopvangtoeslag;

overwegende dat gemeenten budget krijgen om deze doelgroep te ondersteunen;

verzoekt de regering, afspraken te maken met gemeenten om goede ondersteuning te verzekeren voor ouders bij wie sprake is van een tijdelijke Wlz-indicatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijkerken-de Haan