Kamerstuk 35598-5

Verzoek om spoedige behandeling van de Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

Dossier: Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

Gepubliceerd: 12 oktober 2020
Indiener(s): Bas van 't Wout (VVD)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35598-5.html
ID: 35598-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 is bij uw Kamer het wetsvoorstel verzamelwet Kinderopvang (Kamerstuk 35 598) aangeboden. Met deze wet wordt de Wet kinderopvang (Wko) op vier punten gewijzigd. Het recht op kinderopvangtoeslag wordt uitgebreid naar gezinnen waarin de ene ouder werkt of een traject naar werk volgt, en de andere ouder een permanente Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie heeft. Voorts wordt de werkloosheidstermijn voor zwangere vrouwen die in hun zwangerschapsverlof zitten met dit wetsvoorstel verlengd. Verder wordt de verwijzing in de Wko naar mbo-studenten studenten hersteld en eveneens wordt de koppeling met de Wet inkomstenbelasting 2001 hersteld.

Met het oog op de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2021 verzoek ik u deze wet spoedig te behandelen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van ’t Wout