Wetsvoorstel 35570-B - 15 september 2020
Indieners: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief Presidium
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)