Kamerstuk 35570-B-7

Amendement van het lid Van Raak over extra middelen voor het gemeentefonds

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Ronald van Raak
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-B-7.html
ID: 35570-B-7

47,7 %
52,3 %

PVV

SGP

50PLUS

vKA

CU

VVD

CDA

SP

DENK

Krol

PvdD

FVD

PvdA

D66

GL


Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 14 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het voorstel van wet wordt in artikel 3 het bedrag van de algemene uitkering verhoogd met € 1.000.000.000.

II

In artikel 1 gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000).

Toelichting

Veel gemeenten verkeren in een moeilijke financiële positie. Het tekort liep voor de uitbraak van de coronacrisis al op tot 1 miljard. De Indiener beoogt met dit amendement de acute financiële nood bij gemeenten te verlichten, waardoor zij niet of minder hoeven te bezuinigen op noodzakelijke en belangrijke voorzieningen voor mensen, zoals op zorg, inkomensondersteuning en sport- of culturele voorzieningen. De dekking wordt gevonden in de algemene middelen.

Van Raak