Kamerstuk 35570-B-9

Reactie op verzoek commissie over schommelingen gemeentefonds

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 27 oktober 2020
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-B-9.html
ID: 35570-B-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2020

In antwoord op uw verzoek van 16 januari 2020 doe ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de antwoordbrief over de schommelingen in het gemeentefonds toekomen die op 26 oktober 2020 aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is verstuurd1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren