Tijdlijn Wetsvoorstel 35570-B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021