Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 september 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Behandelen [en afdoen]