Stemming

Motie van het lid Middendorp c.s. over maandelijks monitoren van de effecten van de CoronaMelder

100,0 %
0,0 %


GL

SP

PvdD

Van Haga

SGP

FvD

vKA

VVD

CDA

PvdA

CU

Krol

DENK

50PLUS

D66

PVV


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C.S.

Voorgesteld 2 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het kader van de bestrijding van de epidemie COVID-19 een notificatieapplicatie, de CoronaMelder, wordt ingezet;

overwegende dat gebruikers van de CoronaMelder een handelingsadvies toegestuurd krijgen dat het gedrag van mensen kan beïnvloeden;

overwegende dat voor het eerst op deze manier gebruik wordt gemaakt van een digitaal middel bij de bestrijding van een virus en dat dat kan leiden tot onverwachte, negatieve effecten voor het huidige reguliere bron- en contactonderzoek, de beschikbare testcapaciteit en andere onverwachte negatieve gedragseffecten onder gebruikers van de CoronaMelder;

verzoekt de regering, in het evaluatieprotocol voor de aangekondigde doorlopende evaluatie additionele criteria op te nemen waarmee bovengenoemde mogelijke nadelige effecten van de CoronaMelder tijdig geïdentificeerd kunnen worden, zodat op basis daarvan kan worden bijgestuurd;

verzoekt de regering tevens, in ieder geval criteria op te nemen waarmee over de effecten van de CoronaMelder op beleid en capaciteit van het reguliere bron- en contactonderzoek en op beleid en capaciteit van het testen en tevens op de testbereidheid en quarantainebereidheid in de eerste fase na lancering maandelijks – en in de eerste weken zo vaak mogelijk – kan worden gemonitord en gerapporteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middendorp

Van den Berg

Van Haga

Van der Graaf

Buitenweg


Motie van het lid Middendorp c.s. over maandelijks monitoren van de effecten van de CoronaMelder

2020-09-02
Dossier: 35538
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Wybren van Haga (FvD), Jan Middendorp (VVD), Kathalijne Buitenweg (GL), Stieneke van der Graaf (CU)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35538-16.html