Stemming

Motie van de leden Van Haga en Baudet over in kaart brengen en rapporteren van de cumulatieve onzekerheid van de corona-app

46,0 %
54,0 %


SP

PVV

vKA

PvdA

DENK

SGP

PvdD

50PLUS

FvD

CDA

Van Haga

GL

VVD

D66

CU

Krol


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 2 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onzekerheden bestaan bij diverse parameters waarvan de corona-app gebruikmaakt, zoals afstand, tijdsduur, besmetting – via de PCR-test, dus – obstakels en omgeving;

overwegende dat het van belang is om de cumulatieve onzekerheid te kennen om zo de betrouwbaarheid van de app vast te kunnen stellen;

verzoekt de regering, de cumulatieve onzekerheid van de corona-app in kaart te brengen en terug te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet


Motie van de leden Van Haga en Baudet over in kaart brengen en rapporteren van de cumulatieve onzekerheid van de corona-app

2020-09-02
Dossier: 35538
Indiener(s): Wybren van Haga (FvD), Thierry Baudet (FvD)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35538-15.html