Kamerstuk 35538-15

Motie van de leden Van Haga en Baudet over in kaart brengen en rapporteren van de cumulatieve onzekerheid van de corona-app

Dossier: Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)


46,0 %
54,0 %

SP

PVV

vKA

PvdA

DENK

SGP

PvdD

50PLUS

FvD

CDA

Van Haga

GL

VVD

D66

CU

Krol


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 2 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onzekerheden bestaan bij diverse parameters waarvan de corona-app gebruikmaakt, zoals afstand, tijdsduur, besmetting – via de PCR-test, dus – obstakels en omgeving;

overwegende dat het van belang is om de cumulatieve onzekerheid te kennen om zo de betrouwbaarheid van de app vast te kunnen stellen;

verzoekt de regering, de cumulatieve onzekerheid van de corona-app in kaart te brengen en terug te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet