Kamerstuk 35538-14

Motie van het lid Hijink c.s. over gelijktijdig met de landelijke invoering van CoronaMelder het testbeleid uitbreiden

Dossier: Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)


49,3 %
50,7 %

PvdA

D66

CDA

VVD

DENK

PVV

50PLUS

PvdD

CU

Krol

Van Haga

vKA

SP

SGP

FvD

GL


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S.

Voorgesteld 2 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een melding via CoronaMelder na contact met een met COVID-19 besmette persoon impact kan hebben op de ontvanger van die melding;

overwegende dat de inzet van CoronaMelder effectiever kan worden wanneer mensen die een melding krijgen zich ook direct kunnen aanmelden voor een coronatest;

verzoekt de regering, om gelijktijdig met de landelijke invoering van CoronaMelder het testbeleid uit te breiden, opdat eenieder die een melding via CoronaMelder heeft ontvangen zo snel mogelijk zich kan laten testen op het virus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Sazias

Kuiken

Buitenweg