Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden totdat het advies van Raad van State alsmede de reactie daarop van de indieners zal zijn ontvangen
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)