Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Betrokken - bij wetgevingsoverleg (achteraf agenderen)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Motie
Motie
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief regering
Advies van andere adviesorganen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief lid / fractie
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief Presidium
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)