32,9 %
67,1 %

SGP

CU

FvD

Krol

PvdA

PVV

vKA

GL

SP

CDA

50PLUS

D66

PvdD

VVD

DENK


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN SMEULDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat maar weinig gemeenten gebruikmaken van de mogelijkheden om leegstand effectief te bestrijden;

overwegende dat aanvullende maatregelen nodig zijn om dit maatschappelijke probleem bij de kern aan te pakken;

verzoekt de regering, om met gemeenten in overleg te treden over mogelijke aanvullende maatregelen die zij wensen om leegstand te bestrijden, en deze informatie te communiceren naar de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Smeulders