Stemming

Motie van de leden Smeulders en Beckerman over een zelfbewoningsplicht

32,2 %
67,8 %


CU

PvdA

Krol

vKA

PvdD

SP

50PLUS

SGP

VVD

FvD

D66

DENK

PVV

GL

CDA


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat leegstand onwenselijk is;

verzoekt de regering, een zelfbewoningsplicht uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Beckerman


Motie van de leden Smeulders en Beckerman over een zelfbewoningsplicht

2020-12-07
Dossier: 35296
Indiener(s): Paul Smeulders (GL), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35296-14.html