Stemming

Motie van de leden Beckerman en Smeulders over aanvullende maatregelen om leegstand te bestrijden

32,9 %
67,1 %


vKA

SP

CDA

DENK

PvdD

PVV

GL

FvD

Krol

D66

SGP

50PLUS

CU

PvdA

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN SMEULDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat maar weinig gemeenten gebruikmaken van de mogelijkheden om leegstand effectief te bestrijden;

overwegende dat aanvullende maatregelen nodig zijn om dit maatschappelijke probleem bij de kern aan te pakken;

verzoekt de regering, om met gemeenten in overleg te treden over mogelijke aanvullende maatregelen die zij wensen om leegstand te bestrijden, en deze informatie te communiceren naar de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Smeulders


Motie van de leden Beckerman en Smeulders over aanvullende maatregelen om leegstand te bestrijden

2020-12-07
Dossier: 35296
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35296-13.html