Stemming

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

57,0 %
43,0 %


50PLUS

DENK

GL

CU

PvdA

PVV

VVD

Krol

SP

SGP

CDA

PvdD

FvD

D66

vKA