Wetsvoorstel 35250 - 5 juli 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 januari 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd