Kamerstuk 35250-43

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over immateriƫle schade op een rechtvaardige wijze vergoeden t.v.v. 35250-31

Dossier: Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen)


78,0 %
22,0 %

GL

D66

CU

VVD

SGP

Groep Krol/vKA

PvdD

PvdA

50PLUS

FvD

PVV

Van Haga

SP

CDA

DENK


Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gaswinning in Groningen niet enkel voor schade aan gebouwen heeft gezorgd, maar ook voor immateriële schade zoals schade aan de gezondheid van mensen;

constaterende dat de Tijdelijke wet Groningen ertoe strekt om alle schade die het gevolg is van gaswinning in Groningen ruimhartig te vergoeden, waaronder immateriële schade, waardedaling van woningen en kosten die een gedupeerde moet maken om schade aan te tonen;

verzoekt de regering, om in overleg met het IMG, het Instituut Mijnbouw-schade Groningen, te bezien of zij in de werkwijze voor immateriële schade kan opnemen dat immateriële schade, in het bijzonder schade aan de gezondheid, op een rechtvaardige wijze wordt vergoed zonder dat bewoners in juridische procedures worden getrokken,

en dat wanneer er sprake is van twijfel in het voordeel van bewoners wordt beslist,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Agnes Mulder

Aukje de Vries

Sienot