Stemming

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over immateriële schade op een rechtvaardige wijze vergoeden t.v.v. 35250-31

78,0 %
22,0 %


Groep Krol/vKA

CU

D66

SGP

PvdA

50PLUS

FvD

GL

CDA

PvdD

DENK

Van Haga

SP

PVV

VVD


Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gaswinning in Groningen niet enkel voor schade aan gebouwen heeft gezorgd, maar ook voor immateriële schade zoals schade aan de gezondheid van mensen;

constaterende dat de Tijdelijke wet Groningen ertoe strekt om alle schade die het gevolg is van gaswinning in Groningen ruimhartig te vergoeden, waaronder immateriële schade, waardedaling van woningen en kosten die een gedupeerde moet maken om schade aan te tonen;

verzoekt de regering, om in overleg met het IMG, het Instituut Mijnbouw-schade Groningen, te bezien of zij in de werkwijze voor immateriële schade kan opnemen dat immateriële schade, in het bijzonder schade aan de gezondheid, op een rechtvaardige wijze wordt vergoed zonder dat bewoners in juridische procedures worden getrokken,

en dat wanneer er sprake is van twijfel in het voordeel van bewoners wordt beslist,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Agnes Mulder

Aukje de Vries

Sienot


Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over immateriële schade op een rechtvaardige wijze vergoeden t.v.v. 35250-31

2020-07-02
Dossier: 35250
Indiener(s): Aukje de Vries (VVD), Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35250-43.html