Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Het lid Weverling zal een voorstel doen voor een rondetafelgesprek, waarna de inbrengdatum voor het verslag zal worden vastgesteld