Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 mei 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering