Stemming

Motie van de leden Van den Berg en Bruins over eventuele aanvullende maatregelen voor de telecomsector

100,0 %
0,0 %


CDA

GL

CU

PvdD

DENK

Groep Krol/vKA

PVV

Van Haga

D66

FvD

VVD

PvdA

SP

50PLUS

SGP


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN BRUINS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wozt moet voorkomen dat zeggenschap over telecommunicatiepartijen in verkeerde handen valt;

constaterende dat er behalve de Wozt nog andere maatregelen zijn om de telecommunicatiesector te beschermen, waaronder de Wbni en het Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie;

verzoekt de regering, te bezien waar de sector na het aannemen van de Wozt nog kwetsbaar is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld om vitale infrastructuur als strategische zendmastlocaties te beschermen tegen aanvallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Bruins


Motie van de leden Van den Berg en Bruins over eventuele aanvullende maatregelen voor de telecomsector

2020-04-20
Dossier: 35153
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: economie ict markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35153-19.html