Kamerstuk 35153-23

Motie van het lid Moorlag over de vitale diensten en infrastructuur minder kwetsbaar maken

Dossier: Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)


85,3 %
14,7 %

VVD

SGP

DENK

SP

D66

50PLUS

Groep Krol/vKA

Van Haga

CU

PvdA

PvdD

PVV

GL

CDA

FvD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de grootschalige opslag en beheer van data grotendeels wordt verzorgd door bedrijven die onvoldoende door nationaal of Europees recht kunnen worden beheerst en gereguleerd;

verzoekt de regering, te onderzoeken of deze vitale diensten en infrastructuur nationaal en in Europees verband minder kwetsbaar kunnen worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag