Stemming

Motie van het lid Moorlag over de vitale diensten en infrastructuur minder kwetsbaar maken

85,3 %
14,7 %


50PLUS

FvD

SGP

PvdA

Van Haga

PvdD

GL

CU

PVV

VVD

CDA

DENK

SP

D66

Groep Krol/vKA


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de grootschalige opslag en beheer van data grotendeels wordt verzorgd door bedrijven die onvoldoende door nationaal of Europees recht kunnen worden beheerst en gereguleerd;

verzoekt de regering, te onderzoeken of deze vitale diensten en infrastructuur nationaal en in Europees verband minder kwetsbaar kunnen worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag


Motie van het lid Moorlag over de vitale diensten en infrastructuur minder kwetsbaar maken

2020-04-20
Dossier: 35153
Indiener(s): William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: economie ict markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35153-23.html