Wetsvoorstel 35106-(R2115) - 10 december 2018

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 maart 2020
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Amendement
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet