Stemming

Amendement van het lid Van Dam over het terugdraaien van de verlenging van de benoemingstermijn

95,3 %
4,7 %


Van Haga

DENK

CU

PvdA

SGP

PVV

VVD

FvD

CDA

SP

D66

PvdD

vKA

50PLUS

GL


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM

Ontvangen 19 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, vervalt onderdeel 3.

II

Artikel II vervalt.

Toelichting

In het voorliggende wetsvoorstel wordt voorgesteld de benoemingstermijn van de leden te verlengen van vier naar zes jaar. In moderne governance-praktijk is een benoemingsperiode van vier jaar, met mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming met vier jaar, zeer gebruikelijk. Het verdient de voorkeur om bij deze praktijk aan te sluiten en de huidige situatie (benoeming van maximaal twee termijnen van vier jaar) voort te zetten. Het wijzigingsvoorstel op dit punt, in artikel I, onderdeel C, onderdeel 3, kan daarom vervallen. Dit geldt ook voor de overgangsbepaling in artikel II waarin wordt voorgesteld dat de zittingsperiode van zittende leden op de datum van de inwerkingtreding van de wet van rechtswege met twee jaar wordt verlengd.

Van Dam


Amendement van het lid Van Dam over het terugdraaien van de verlenging van de benoemingstermijn

2020-02-19
Dossier: 35106-(R2115)
Indiener(s): Chris van Dam (CDA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35106-10.html