Kamerstuk 35106-(R2115)-8

Tweede nota van wijziging

Dossier: Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

Gepubliceerd: 4 december 2019
Indiener(s): Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35106-8.html
ID: 35106-(R2115)-8

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van onderdeel 3 tot onderdeel 4, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

3. In het eerste lid komen de onderdelen l (nieuw) en m (nieuw) te luiden:

l. ro-ro-passagiersschip: ro-ro-passagiersschip als omschreven in artikel 2, onderdeel 1, van richtlijn nr. (EU) 2017/2110 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad (PbEU L 315);

m. hogesnelheidspassagiersvaartuig: hogesnelheidspassagiersvaartuig als omschreven in artikel 2, onderdeel 2, van richtlijn nr. (EU) 2017/2110 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad (PbEU L 315);

B

Na artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 4, eerste lid, onderdeel d, wordt «ro-ro-veerboot» vervangen door «ro-ro-passagiersschip».

Toelichting

Onderdelen A en B

Met dit voorstel wordt een aantal begripsbepalingen in de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid geactualiseerd aan Richtlijn nr. (EU) 2017/2110 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad (PbEU L 315). Dit voorstel betreft een louter technische wijziging. Het materiële toepassingsbereik van de begrippen ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen blijft ten opzichte van de oude situatie ongewijzigd binnen het kader van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid; dit voorstel beoogt daarin geen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus