Gepubliceerd: 10 december 2018
Indiener(s): Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35106-1.html
ID: 35106-(R2115)-1

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Staten van Aruba

Aan de Staten van Curaçao

Aan de Staten van Sint Maarten

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 10 december 2018

Willem-Alexander