Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2019
Status: Aangenomen
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)