Wetsvoorstel 35054 - 5 oktober 2018

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2019
Status: Reeds betrokken bij het plenaire debat Aanvullingswet geluid Omgevingswet op 27 juni 2019
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)