Stemming

Motie van de leden Beckerman en Van Gerven over ook de andere bronnen van geluid meenemen bij het beoordelen van geluidsoverlast

32,7 %
67,3 %


vKA

PVV

PvdA

VVD

CDA

D66

CU

PvdD

GL

50PLUS

DENK

Van Haga

SP

FvD

SGP


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de Omgevingswet geluid geen ongewenste gevolgen mag hebben voor de inwoners van ons land;

constaterende dat bij geluidsoverlast de oorzaak in veel gevallen kan worden herleid tot meerdere geluidsbronnen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat bij het bepalen van de geluidsoverlast van één bepaalde bron het verplicht wordt ook de andere relevante bronnen van geluid in deze omgeving mee te nemen bij het bepalen of de geluidsnorm wordt overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Gerven


Motie van de leden Beckerman en Van Gerven over ook de andere bronnen van geluid meenemen bij het beoordelen van geluidsoverlast

2020-02-04
Dossier: 35054
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: geluid natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35054-18.html