Stemming

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

78,0 %
22,0 %


CDA

CU

SGP

SP

D66

GL

VVD

50PLUS

PvdD

FvD

DENK

PVV

PvdA