Stemming

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

78,0 %
22,0 %


CU

FvD

SP

GL

PvdA

DENK

VVD

PvdD

50PLUS

D66

CDA

SGP

PVV