Stemming

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

78,0 %
22,0 %


PvdA

DENK

FvD

PVV

PvdD

VVD

D66

SP

SGP

GL

CDA

50PLUS

CU