Stemming

Motie van het lid Van Gerven over Deense normen betrekken bij het onderzoek naar laagfrequent geluid

40,0 %
60,0 %


CU

SP

GL

DENK

CDA

SGP

PvdD

FvD

VVD

50PLUS

D66

PvdA

PVV


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat laagfrequent geluid tot slaapritmestoornissen en andere gezondheidsklachten kan leiden en dat in Denemarken reeds normen voor deze vorm van geluid zijn gesteld;

overwegende dat de regering momenteel onderzoek doet naar de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid, maar dat Nederland nog geen normen kent;

verzoekt de regering, bij het lopende onderzoek naar de gevolgen van laagfrequent geluid tevens de Deense normen op deze vorm van geluid te onderzoeken en een geluidsnorm te ontwikkelen die hiermee overeenkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Motie van het lid Van Gerven over Deense normen betrekken bij het onderzoek naar laagfrequent geluid

2019-06-27
Dossier: 35054
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: geluid natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35054-11.html