Gepubliceerd: 26 juni 2019
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
Onderwerpen: geluid natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35054-8.html
ID: 35054-8
Origineel: 35054-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 juni 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel W vervalt «In artikel 16.24 wordt «de paragrafen 16.3.2 tot en met 16.3.6» vervangen door: de paragrafen 16.3.1a tot en met 16.3.6.».

B

Na onderdeel W wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

X

In artikel 16.24 wordt «de paragrafen 16.3.2 tot en met 16.3.6» vervangen door: de paragrafen 16.3.1a tot en met 16.3.6.

Toelichting

Abusievelijk is in de eerste nota van wijziging de wijziging van onderdeel X van het wetsvoorstel niet voorzien van de aanduiding «X», met als gevolg dat onderdeel W twee niet met elkaar samenhangende wijzigingsopdrachten bevat. Dit wordt met deze nota van wijziging hersteld.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer