Stemming

Motie van de leden Beckerman en Van Gerven over het geluidsniveau op een gevel uitsluitend als aanvaardbaar beoordelen indien sprake is van geluidswerende maatregelen

26,7 %
73,3 %


Van Haga

GL

PvdD

PvdA

vKA

VVD

DENK

CU

CDA

SGP

SP

D66

FvD

50PLUS

PVV


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de Omgevingswet geluid geen ongewenste gevolgen mag hebben voor de inwoners van ons land;

constaterende dat het bepalen of een bepaald geluidsniveau dat boven de standaardwaarde uitkomt aanvaardbaar is, een bevoegdheid is van de gemeente en dat dit kan leiden tot uiteenlopende, ongewenste lokale verschillen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat als het geluidsniveau op een gevel door welke ontwikkeling dan ook boven de standaardwaarde uitkomt, dit door het bevoegd gezag uitsluitend als aanvaardbaar mag worden beoordeeld als sprake is van passende geluidswerende of geluidbeperkende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Gerven


Motie van de leden Beckerman en Van Gerven over het geluidsniveau op een gevel uitsluitend als aanvaardbaar beoordelen indien sprake is van geluidswerende maatregelen

2020-02-04
Dossier: 35054
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: geluid natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35054-19.html