Wetsvoorstel 34775-XV - 19 september 2017
Indiener: Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Ter informatie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Ter informatie
Ter informatie
Nota van wijziging
Leveren inbreng
Ter informatie
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering