Wetsvoorstel 34652 - 16 januari 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 januari 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering