Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer over verlenging van de termijn voor het laten beoordelen van de aanvangshuurprijs

31,3 %
68,7 %


SGP

SP

VVD

D66

PvdA

FVD

PVV

GL

DENK

PvdD

50PLUS

CU

CDA


Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 30 januari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt voor «de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte» ingevoegd «Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en».

II

Voor artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL 0I

In artikel 249, eerste en tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wordt «zes maanden» vervangen door: een jaar.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de aanvangshuur binnen een jaar getoetst kan worden bij de huurcommissie, in plaats van de huidige zes maanden. Dit geeft huurders meer tijd om onrechtvaardig hoge huren aan de orde te stellen.

Nijboer


Gewijzigd amendement van het lid Nijboer over verlenging van de termijn voor het laten beoordelen van de aanvangshuurprijs

2018-01-30
Dossier: 34652
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34652-26.html