Gepubliceerd: 24 januari 2018
Indiener(s): Jessica van Eijs (D66), Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34652-23.html
ID: 34652-23

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN KOERHUIS

Voorgesteld 24 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van kostendekkende leges een afschrikwekkend effect uitgaat;

constaterende dat leges die lager zijn dan kostendekkend ervoor zorgen dat bonafide verhuurders betalen voor de misdragingen van huisjesmelkers;

verzoekt de regering niet, zoals in het wetsvoorstel is opgenomen, vanaf de vierde keer dat een verhuurder in het ongelijk is gesteld kostendekkende leges te rekenen, maar dit vanaf de derde keer te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Koerhuis