Stemming

Motie van het lid Kops over niet doorberekenen van de verhuurderbijdrage

44,7 %
55,3 %


GL

DENK

FVD

PvdA

PVV

SGP

CU

50PLUS

CDA

SP

D66

PvdD

VVD


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 24 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verhuurders de verhuurderheffing geheel of gedeeltelijk doorberekenen aan de huurders, en dat de verhuurderheffing in de praktijk eerder een huurderheffing is;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de verhuurderbijdrage ten gunste van de Huurcommissie op geen enkele wijze zal worden doorberekend aan de huurders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops


Motie van het lid Kops over niet doorberekenen van de verhuurderbijdrage

2018-01-24
Dossier: 34652
Indiener(s): Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34652-22.html