Kamerstuk 34652-19

Amendement van het lid Nijboer over verlenging van de termijn voor het laten beoordelen van de aanvangshuurprijs

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

Gepubliceerd: 24 januari 2018
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34652-19.html
ID: 34652-19

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 24 januari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt voor «de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte» ingevoegd «Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en».

II

Voor artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL 0I

In artikel 249, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt «zes maanden» vervangen door: een jaar.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de aanvangshuur binnen een jaar getoetst kan worden bij de huurcommissie, in plaats van de huidige zes maanden. Dit geeft huurders meer tijd om onrechtvaardig hoge huren aan de orde te stellen.

Nijboer