Gepubliceerd: 24 januari 2018
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman , Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34652-20.html
ID: 34652-20

64,7 %
35,3 %

CDA

50PLUS

GL

VVD

PvdD

PvdA

SP

D66

DENK

CU

SGP

PVV

FVD


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 24 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huurders met tijdelijke huurcontracten minder huurprijsbescherming genieten dan huurders in de sociale sector;

overwegende dat er voor verschillende tijdelijke huurcontracten verschillende regels bij de Huurcommissie gelden waardoor huurders met een huurcontract voor twee jaar alleen in de eerste zes maanden naar de Huurcommissie kunnen en huurders met een contract «naar zijn aard voor korte duur» helemaal niet bij de Huurcommissie terechtkunnen;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe de huurprijsbescherming via de Huurcommissie voor huurders met een tijdelijk huurcontract gelijk kan worden gesteld en kan worden verbeterd, en de uitkomsten zo snel mogelijk aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Voortman