Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2016
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2016A0282912
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juni 2016. Tweede nota van wijziging - 34331-12

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

23 juni 2016

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2015A0513910
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 december 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34331-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

14 januari 2016

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Besluitenlijst 2015A053639
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 november 2015. Nota van wijziging - 34331-5

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3 december 2015

Verslag (nader, tweede nader etc.)