Wetsvoorstel 34300-IV - 15 september 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering