Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd