Stemming

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

95,3 %
4,7 %


GrKÖ

Klein

PvdA

D66

CU

PVV

50PLUS

Houwers

CDA

Van Vliet

Monasch

VVD

GrBvK

PvdD

GL

SP

SGP