Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2016
Status: Aangenomen (91-56)
Besluitenlijst 2015A048987
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juni 2016. Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko - 34052-23

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

29 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0489710
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juni 2016. Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko - 34052-23

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

15 juni 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A048887
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 februari 2016. Kosten reizen Marokko inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko - 34052-22

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

17 februari 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0487612
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016. Nota van wijziging - 34052-18

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

20 januari 2016

Besluitenlijst 2015A0487612
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko - 34052-17

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel

20 januari 2016

Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2015A015979
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 september 2015. Overeenstemming over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko - 34052-14

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: De minister van SZW verzoeken de Kamer te informeren wanneer het voorstel tot Verdragswijziging aan de Kamer zal worden gezonden, alsmede welke andere afspraken op andere beleidsterreinen met Marokko zijn gemaakt

8 oktober 2015

Besluitenlijst 2015A015979
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 september 2015. Stand van zaken over de betrekkingen tussen Nederland en Marokko - 34052-13

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de behandeling van aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag met Marokko

8 oktober 2015

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 september 2015. Informatie over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag - 34052-12

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: Minister van SZW en Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer binnen twee weken een actualisatie te geven van de op 16 juni 2015 ontvangen brief van de minister van Buitenlandse Zaken (34 052-9)

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 juni 2015. Betrekkingen tussen Nederland en Marokko - 34052-9

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 juni 2015. Bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko - 34052-10

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

10 september 2015

Besluitenlijst 2015A0159418
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 juni 2015. Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag - 34052-11

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

10 september 2015

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2015A028372
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 8 september 2015.

17 juni 2015

Besluitenlijst 2014A0492011
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de extra procedurevergadering d.d. 17 juni 2015.

17 juni 2015

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2014A049189
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 16 juni 2015.

20 mei 2015

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2014A017088
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 oktober 2014. Opzeggen van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko - 34052-5

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij de te leveren inbreng op het wetsvoorstel.

5 november 2014

Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap