Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2016
Status: Aangenomen (91-56)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Brief regering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Brief regering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap