Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2016
Status: Aangenomen (91-56)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap