48,0 %
52,0 %

Klein

GrKÖ

PvdA

SGP

D66

SP

PVV

GrBvK

VVD

50PLUS

CU

Houwers

PvdD

CDA

Van Vliet

GL


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 13 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gang van zaken betreffende het socialezekerheidsverdrag met het Koninkrijk Marokko reeds diplomatieke lasten met zich mee heeft gebracht;

overwegende dat deze diplomatieke lasten door het opzeggen van het verdrag mogelijk nog verder zullen oplopen en dat deze lasten mogelijk niet beperkt blijven tot het diplomatieke terrein;

verzoekt de regering, na de mogelijke opzegging van het verdrag de Kamer uitvoerig te rapporteren over de gevolgen hiervan voor de betrekkingen tussen Nederland en Marokko,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk