Stemming

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

57,1 %
42,2 %


PvdA

PvdA

VVD

CU

PVV

CDA

Klein

VVD

SP

CDA

PvdA

PVV

GrBvK

CDA

CDA

CU

VVD

SP

VVD

VVD

PvdA

PvdA

SP

PvdA

VVD

PVV

PvdA

CDA

SP

PvdA

PvdA

VVD

VVD

PvdA

PvdA

SP

GL

CDA

SP

VVD

PvdA

PvdA

D66

PvdA

SP

D66

D66

SP

D66

PVV

PvdA

CDA

VVD

PvdD

GL

SP

VVD

VVD

VVD

PVV

GrKÖ

D66

VVD

CU

PvdA

VVD

PvdA

PvdD

PvdA

VVD

SP

PvdA

VVD

SP

VVD

SGP

CDA

VVD

PVV

SGP

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

Van Vliet

PvdA

PVV

VVD

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

50PLUS

PvdA

VVD

VVD

VVD

D66

VVD

CDA

VVD

PvdA

VVD

PVV

D66

GL

D66

PvdA

D66

VVD

CDA

VVD

PVV

VVD

CU

SP

D66

PvdA

D66

VVD

Houwers

SP

PVV

VVD

PVV

CU

VVD

GL

CDA

VVD

VVD

PvdA

PvdA

SP

VVD

CDA

PvdA

GrKÖ

GrBvK

SP

D66

CDA

VVD

PvdA

VVD

PvdA

VVD

SGP

PVV