Stemming

Motie van het lid Öztürk over rapporteren over de gevolgen van opzegging van het verdrag voor de relatie met Marokko

48,0 %
52,0 %


GL

SP

PVV

VVD

PvdD

GrBvK

SGP

Houwers

CDA

Van Vliet

CU

50PLUS

PvdA

GrKÖ

D66

Klein


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 13 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gang van zaken betreffende het socialezekerheidsverdrag met het Koninkrijk Marokko reeds diplomatieke lasten met zich mee heeft gebracht;

overwegende dat deze diplomatieke lasten door het opzeggen van het verdrag mogelijk nog verder zullen oplopen en dat deze lasten mogelijk niet beperkt blijven tot het diplomatieke terrein;

verzoekt de regering, na de mogelijke opzegging van het verdrag de Kamer uitvoerig te rapporteren over de gevolgen hiervan voor de betrekkingen tussen Nederland en Marokko,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Motie van het lid Öztürk over rapporteren over de gevolgen van opzegging van het verdrag voor de relatie met Marokko

2016-01-13
Dossier: 34052
Indiener(s): Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Onderwerpen: internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34052-19.html