Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 januari 2015
Status: Aangenomen
Verslag van een algemeen overleg
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd